fbpx
Varaa aika konsultaatioon: (+358) 40 554 9903 tai online-ajanvarauksella
Varaa aika konsultaatioon:
(+358) 40 725 1663 tai online-ajanvarauksella

Seloste asiakasrekisterin käsittelytoimista.

Voimassa alkaen 25.5.2018

Hyvä asiakas!

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation-GDPR) hyväksyttiin 17.12.2015 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksillä. Tietosuoja-asetus astuu voimaan 25.5.2018 ja se korvaa tietosuojadirektiivin (95/46/EY).

Silloin kun käytätte EVC palveluja, pyydämme teitä luovuttamaan henkilötietoja, joita tarvitsemme suorittaaksemme teille kauneus- ja terveys-palveluja.

Tällöin teidän on annettava suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan Teidän tietoja, jotka kuvaavat Teidän ominaisuuksia ja elinolosuhteita luonnollisena henkilönä.

EVC luovuttamanne henkilötiedot käsitellään mahdollisimman huolellisesti yksityisyyttänne kunnioittaen.
EVC käyttää henkilötietojanne tämän menettelyn nojalla ainoastaan sovittujen palvelujen tarjoamiseen.

Tietosuojamenettely koskee kaikkia EVC-in asiakkaita mukaan lukien myös asiakkuuksia, jotka ovat muodostuneet ennen kuin kyseinen menettely on astunut voimaan.

EVC toteuttaa yksityisyyden suojaa käyttämällä hyväksi kaikkia tarvittavia organisatorisia, fyysisiä sekä tietoteknisiä turvatoimia.

EVC käsittelee pääsääntöisesti asiakkaan tietoja kauneus- ja terveyspalvelujen tarjoamiseen.

EVC on oikeus luovuttaa asiakkaan yksityistietoja lakisääteisten syiden perusteella. EVC on oikeus luovuttaa asiakkaan tietoja muille EVC kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille. Kyseiset yhtiöt voivat käsitellä asiakkaan tietoja vastaavissa tarkoituksissa, jotka on mainittu tässä menettelyssä.

Hoitosopimuksen päätyttyä EVC jatkaa asiakkaan tietojen käsittelyä, mikäli se johtuu lakisääteisistä velvoitteista tai mikäli on tarpeen säilyttää asiakkaan tietoja solmitusta hoitosopimuksesta johtuvan riidan ratkaisemiseen. EVC säilyttää ja käsittelee asiakkaan tietoja niin kauan, kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi tai EVC omien velvoitteiden täyttämiseksi joko lakisääteisistä tai hoitosopimuksesta johtuvista syistä.

EVC käsittelee yksityistietoja asiakkaan suostumuksella ja käyttää niitä mm. seuraaviin käyttötarkoituksiin: markkinointikampanjojen, arpajaisten ja kilpailujen järjestämiseen, asiakkaan käyttäytymisen ja tyytyväisyystietojen seurantaan ja myös sekä EVC että sen yhteistyökumppaneiden tarjousten ja palveluiden mainostamiseen.

Asiakkaalla on aina oikeus kieltää tietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, asiakkaan käyttäytymisen seurantaan sekä tietojen luovuttamista kolmannelle osapuolelle suoramarkkinointia ja asiakkaan käyttäytymisen seurantaa varten.

EVC asiakkailla on oikeus siirtää tietonsa toiselle rekisterinpitäjälle. Oikeus tietojen siirtoon tarjoaa lisää mahdollisuuksia omien yksityistietojen valvontaan. Annamme mahdollisuuden siirtää omia yksityistietoja suoraan toiselle kauneus- ja terveyspalveluntarjoajalle (mikäli toisella palveluntarjoajalla on mahdollisuus vastaanottaa mainitut tiedot teknisesti samassa muodossa). Haluamme kiinnittää huomionne siihen, että emme pysty takaamaan emmekä ole vastuussa siitä voiko toinen osapuoli vastaanottaa Teidän yksityistietojanne.

Asiakas voi tarkistaa mitä tietoja hänestä on tallennettu EVC rekisteriin ja tarvittaessa vaatia korjaamaan omia tietojaan mikäli niissä on tapahtunut muutoksia tai muusta syystä. Asiakaan on osoitettava kyseinen pyyntö EVC (tarvittaessa kirjallisessa muodossa).

EVC vastaa esitettyihin pyyntöihin laissa säädetyssä määräajassa, mutta viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Jos pyyntöön vastaaminen vaatii lisäselvityksiä, EVC voi pidentää pyynnön käsittelyaikaa.
Asiakas voi vaatia EVC lopettamaan omien tietojensa käsittelyn, paitsi tapauksissa, joissa tietojenkäsittely tapahtuu lainsäädännön tai hoitosopimuksen perusteella.

Tietojenkäsittelyyn liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli tämä epäonnistuu, asiakas voi ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun tai osoittaa valituksensa toimivaltaiselle hallinto-oikeudelle.

Call Now Button